Contact us

Spoločnosti O2 Slovakia sme pomohli zefektívniť vzdelávanie zamestnancov aj manažment predajnej siete

O2 Slovakia, s. r. o.

Spoločnosti O2 Slovakia sme pomohli zefektívniť vzdelávanie zamestnancov aj manažment predajnej siete

Applied solutions
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

O2 Slovakia, s r.o. (pôvodne: Telefónica Slovakia) je spoločnosť poskytujúca služby mobilnej telefónie a mobilných dátových prenosov na báze GSM a UMTS. 100% vlastníkom spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o je spoločnosť O2 Czech Republic a. s. Väčšinovým vlastníkom O2 Czech Republic je finančná skupina PPF.

ImplementácieS čím sme zákazníkovi pomohli?

Prípadové štúdie na stiahnutie

Contact us

If you have questions or are interested in any of our solutions

You are using an outdated browser. You can update it on this page.