Contact us

Ako sme Slovenskej sporiteľni uľahčili a zefektívnili prácu s klientmi vo viacerých segmentoch

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ako sme Slovenskej sporiteľni uľahčili a zefektívnili prácu s klientmi vo viacerých segmentoch

Applied solutions
CRM riešenia

Informácie o zákazníkovi

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Svojim klientom poskytuje komplexnú škálu bankových produktov od bežných účtov cez termínované vklady, úvery, platobný styk až po služby elektronického bankovníctva či mobilné aplikácie. Je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Group Bank AG. Banka preferuje aktívny individuálny prístup ku klientom založený na odbornom finančnom poradenstve a na vzájomnej dôvere.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Prípadové štúdie na stiahnutie

Contact us

If you have questions or are interested in any of our solutions

You are using an outdated browser. You can update it on this page.