Contact us

Ako spoločnosti Heineken Slovensko pomáhame digitalizovať interné procesy nasadením moderných IT technológií

Heineken Slovensko, a. s.

Ako spoločnosti Heineken Slovensko pomáhame digitalizovať interné procesy nasadením moderných IT technológií

Applied solutions
BI & reporting
CRM riešenia
Portálové riešenia

Informácie o zákazníkovi

Heineken Slovensko je viac ako 19 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom na úrovni približne 42 %. Heineken Slovensko, a. s., je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N. V. Heineken Slovensko je najväčšou pivovarníckou skupinou v Európe a treťou najväčšou na svete. Danú značku na Slovensku reprezentujú tri spoločnosti, Heineken Slovensko a. s., Heineken Slovensko Sladovne a. s. a Heineken Slovensko Distribúcia s r. o., ktoré zamestnávajú takmer 700 ľudí na území celého Slovenska.

Implementácie s čím sme zákazníkovi pomohli?

Prípadové štúdie na stiahnutie

Contact us

If you have questions or are interested in any of our solutions

You are using an outdated browser. You can update it on this page.