Contact us

Ako sme VÚB banke zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy klientov, zefektívnili evidenciu zmlúv aj vnútrofiremnú komunikáciu

Všeobecná úverová banka, a. s.

Ako sme VÚB banke zvýšili kvalitu a rýchlosť obsluhy klientov, zefektívnili evidenciu zmlúv aj vnútrofiremnú komunikáciu

Applied solutions
Portálové riešenia
Vývoj aplikácií
Webové aplikácie

Informácie o zákazníkovi

VÚB patrí medzi najväčšie univerzálne banky v Slovenskej republike. Od roku 2001 je VÚB banka členom medzinárodnej finančnej skupiny Gruppo Banca Intesa, ktorá v roku 2007 premenovala po fúzii na Intesa Sanpaolo. Ťažiskom jej ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.

S čím sme zákazníkovi pomohli?

Prípadové štúdie na stiahnutie

Contact us

If you have questions or are interested in any of our solutions

You are using an outdated browser. You can update it on this page.